Banner receptie

Politica de confidenţialitate

Prezenta politică de confidențialitate se aplică datelor cu caracter personal pe care le colectăm atunci când accesați sau utilizați site-ul  al căror furnizor este SC HNH GRAND HOTEL&SPA

Date de contact ale firmei SC HNH GRAND HOTEL&SPA

Comuna Parța, nr. 176, camera 4, jud. Timiș

SC HNH GRAND HOTEL&SPA colectează, procesează și stochează date cu caracter personal în UE, fiind în măsură să demonstreze în orice moment conformitatea cu legislația Uniunii Europene și cu principiile stabilite în prezentul document.

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal desfășurate de SC HNH GRAND HOTEL&SPA sunt în acord cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Termeni și definiții

Date cu caracter personal - orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale

Prelucrare - orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Consimțământ - orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a utilizatorului prin care acesta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care îl privesc să fie prelucrate.

Operator SC HNH GRAND HOTEL&SPA, care prelucrează date cu caracter personal în UE, conform legislației și prezentei politici

Utilizator - persoana fizică, având vârsta de minimum 16 ani (sau vârsta minimă legală pentru a accesa sau a utiliza un serviciu online, fără ca furnizorul acelui serviciu să aibă obligația legală de a obține pentru aceasta consimțământul unuia din părinți sau al tutorelui), care își exprimă consimțământul pentru utilizarea Aplicației conform politicilor operatorului și care se autentifică sau nu în Aplicație prin crearea unui profil

Autoritate de supraveghere - autoritate publică independentă instituită de un stat membru în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679

Principii

Politica de confidențialitate a firmei SC HNH GRAND HOTEL&SPA, se întemeiază pe următoarele principii:

  1. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în mod legal, echitabil şi transparent.
  2. Colectarea datelor cu caracter personal se face în scopuri determinate, explicite și legitime, acestea nefiind prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.
  3. Datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.
  4. Datele cu caracter personal sunt riguros exacte și se actualizează în cazul în care este necesar.
  5. Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea numai pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele.
  6. Prelucrarea se realizează într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal se prelucrează în temeiul consimțământului expres, liber exprimat, specific și neechivoc al utilizatorului site-ului, în acord cu prevederile legislației în vigoare și în condițiile prezentei politici.

Poate constitui temei al prelucrării: un contract, o comanda, o cerere a utilizatorului înainte de intrarea într-un contract, necesitatea respectării unei obligații legale, interesul legitim al operatorului sau al unei terțe părți, necesitatea de a proteja interesele vitale ale utilizatorului sau ale altei persoane fizice, îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public.

SC HNH GRAND HOTEL&SPA, nu prelucrează în cadrul website-ului de completat date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filosofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.

Politica cookies

Pentru detalii privind politica noastră de cookie-uri, accesează linkul: https://www.hotel-montis.ro/politica-cookie

Rezervări

Cum ajungi la noi?

Ne găsești în județul Caraș-Severin, iar până la noi ai parte de un peisaj superb, cu apă curgătoare și păduri dese, cu stânci masive și serpentine blânde, potrivite pentru orice tip de mașină, chiar și în sezonul de iarnă. Drumul asfaltat complet te va purta, prin pădurea impresionantă, până la cea mai înaltă altitudine, în golul alpin, unde vei găsi stațiunea Muntele Mic. Hotelul nostru se află într-un loc retras, dar aproape de pârtia de ski.

Pentru a ajunge cât mai uşor, îţi recomandăm utilizarea aplicaţiei Waze

Logo Hotel Montis

Abonează-te la newsletter-ul Montis Hotel&Spa

Newsletter-ul nostru pentru cele mai noi pachete, noutăţi și promoții. Hai în comunitatea noastră.